Banner5

Mini

INSTAX MINI EVO (Brown)

INSTAX MINI EVO (Brown)

Chụp và in ngay lập tức ảnh từ máy ảnh hoặc in trực tiếp từ điện thoại thông minh
Instax Mini 12 (Pastel Blue)

Instax Mini 12 (Pastel Blue)

Máy chụp ảnh lấy liền thế hệ mới của nhà Instax
Instax Mini 12 (Clay White)

Instax Mini 12 (Clay White)

Máy chụp ảnh lấy liền thế hệ mới của nhà Instax
Instax Mini 12 (Mint Green)

Instax Mini 12 (Mint Green)

Máy chụp ảnh lấy liền thế hệ mới của nhà Instax
Instax Mini 12 (Lilac Purple)

Instax Mini 12 (Lilac Purple)

Máy chụp ảnh lấy liền thế hệ mới của Instax
Instax Mini 12 (Blossom Pink)

Instax Mini 12 (Blossom Pink)

Máy chụp ảnh lấy liền thế hệ mới của nhà Instax
Instax Mini EVO (Black)

Instax Mini EVO (Black)

Chụp và in ngay lập tức ảnh từ máy ảnh hoặc in trực tiếp từ điện thoại thông minh
Instax Mini 40

Instax Mini 40

Dòng máy ảnh với thiết kể cổ điển đầy cá tính cho Gen-Z